အိုးဘိုေထာင္ႀကီးရဲ႕တံခါးကို တြန္းဖြင့္သူ

[မႏၲေလးေတာင္ အေနာက္ဘက္၊ အိုးဘိုရပ္ကြက္ရွိ ျပစ္မႈ က်ခံေနရသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရာ အိုးဘိုေထာင္သည္ နာမည္ဆိုး သတင္းဆိုးမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေန

ရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ အိုးဘိုေထာင္အတြက္ ဂုဏ္တက္စရာ အလွည့္အေျပာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အိုးဘိုေထာင္၏ ပထမဆုံး ေထာင္တြင္း စာစစ္ဌာနမွ အေျခခံပညာ အထက္တန္းကို ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူငါးဦးထိ ေပၚထြက္လာခ့ဲၿပီး မရႊန္းလဲ့ေဝသည္ ထိုငါးဦးထဲ

တြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး အက်ဥ္းသူ ျဖစ္သည္။ အိုးဘိုေထာင္မွ စတင္လာ

သည့္ သူ၏ အနိမ့္အျမင့္ အဆိုး၊ အေကာင္း အလွည့္အေျပာင္း ဘဝခရီးကို ေဆာင္းပါးေရးသူက ပုံေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (အယ္ဒီတာ)]

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေရႊကူသူ မရႊန္းလဲ့ေဝသည္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က မထင္မွတ္ဘဲ အိုးဘို ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သူ၏ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ားက သူ၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ေထာင္တံခါးကို တြန္းဖြင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔ကား ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ အဝင္ဝ ေဘးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ အျပာရင့္ေရာ

င္ဝတ္စုံမ်ား ဝတ္ဆင္ထားၿပီး ေျခခ်င္းခတ္ ခံထားရသည့္ လူတစ္စု ေပါင္းသင္ ျမက္ႏုတ္ေနၾကသည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုသူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျဖစ္ အျဖဴအစိမ္း ေက်ာင္းဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ဆ

ယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ငါးဦးကမူ ၿပံဳးရႊင္ေသာ မ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ အက်ဥ္း ေထာင္ေပါက္ဝက ထြက္လာၾကသည္။

ထိုသူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္လမွ ခုနစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရန္ က်န္ရွိေနေသးသူမ်ား ျ

ဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားပင္။

အျဖဴအစိမ္း ေက်ာင္းဝတ္စုံျဖင့္ ထြက္လာသည့္ ငါးဦးမွာ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သ

ည္။ ထိုငါးဦးသည္ ၂၀၁၆- ၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ဂုဏ္ထူးကိုယ္စီျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုထဲတြင္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ မရႊန္းလဲ့ေဝက ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း၊ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

“ဒါ အိပ္မက္လားေတာင္ ထင္တယ္။ သမီးကို စေနၾကတယ္ပဲ မွတ္ေနတာ” ဟု မရႊန္းလဲ့ေဝက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ ရျခင္းကို အံ့ၾသဝမ္းသာ ျဖစ္ေနဟန္ ျဖင့္ သူက ေျပာဆိုေနျခင္းပင္။

မရႊန္းလဲ့ေဝသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕ရွိ ေက်း႐ြာေလး တစ္႐ြာမွျဖစ္ၿပီ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မူးယစ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း

မႏၲေလး အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလး အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၁၄ လ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခဲ့ရာ၌ ဂုဏ္ထူး သုံးခုျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္ကစ၍ စာကိုသာ ဦးစားေပး က်က္မွတ္ခဲ့ေသာေၾ

ကာင့္ လူမမ်ားသည့္ အေဆာင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ေထာင္အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနကို ေျပာျပသည္။

“ေရာက္ကတည္းက စာခ်ည္းပဲ က်က္ေနခဲ့တာ။ သမီးတို႔က ေထာင္ထဲမွာ အလုပ္ၾကမ္း မလုပ္ရပါဘူး။ စာက်က္ဖို႔ အလုပ္ပဲရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျ

ပန္ခဲ့ရာ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာန႐ုံးတြင္ အကူစာေရးအျဖစ္ လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ အိုးဘို အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက “နင္လြတ္ၿပီ။ နင္လြတ္ၿပီ” ဟု တုန္ရီေနေသာေလသံျဖင့္ ေျပာခ်ိန္တြင္ မယုံခဲ့။

“မယုံပါဘူး၊ သမီးကို ေနာက္ေနၾကတာမို႔လား” ဟု မယုံသကၤာျဖင့္ ေဘးနားက အက်ဥ္းဦးစီး အရာရွိမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ေမးျမန္းမိခဲ့ရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အက်ဥ္းဦးစီး အရာရွိ ကိုယ္တိုင္ မိဘမ်ားထံသို႔ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ၿပီ ဆိုျခင္းကို ယုံၾကည္ သြားခဲ့သ

ည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ဖုန္းေျပာခြင့္ရခ်ိန္တြင္ မ်က္ရည္ မဆည္ႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ရႊန္းလဲ့ေ

ဝက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ က်သည့္မ်က္ရည္က ပီတိမ်က္ရည္ဟု ဆိုရမည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ ေရႊကူၿမဳိ႕ရွိ ေက်း႐ြာေလး တစ္႐ြာတြင္ ေနေသာ ရႊန္းလဲ့ေဝ၏ မိဘမ်ား၏ လက္ငုတ္ လက္ရင္းမွာ ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး ျပည့္

စုံသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းက မဟုတ္ေသေၾကာင့္ မိဘမ်ားက ိုကူညီရင္း ပညာရွာေဖြခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ဝိဇၨာဘာသာတြဲျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ စီး

ပြားေရး မေျပလည္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း ၂ ႏွစ္နားကာ ႀကံဳရာအလုပ္ လုပ္ကိုင္ရင္း မိဘမ်ားကို ကူညီခဲ့ရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အျပင္ေျဖျဖင့္ ေျဖဆိုခြင့္ ရရန္ ႀကဳိးစားမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ႐ြာနီးစပ္က ကုန္စုံဆိုင္ တစ္ဆိုင္တြင္ အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့သည္။

ကံအေၾကာင္း မလွစြာျဖင့္ အလုပ္ဝင္ခဲ့သည့္ဆိုင္က မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္

ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အလုပ္ဝင္ၿပီး ငါးရက္အၾကာတြင္ မူးယစ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျပစ္ဒဏ္က ဆယ္ႏွစ္။

ေရႊကူၿမဳိ႕နယ္ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရွစ္လၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံခဲ့ရၿပီး မႏၲေလး အိုးဘိုေထာင္သို႔ လႊဲေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အိုးဘို ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ လ က်ခံ ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သူ၏ ငယ္႐ြယ္ပ်ဳိမ်စ္သည့္ ဘဝအခ်ိန္ အခ်ဳိ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ရသည္။

“မိဘေတြရဲ႕ ဝမ္းနည္းမႈကို ေျဖသိမ့္ေပးခ်င္တယ္။ သမီးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ဆိုတာေလးအတြက္ ႀကဳိးစားခဲ့တယ္” ဟု ေထာင္က်စဥ္ကာလအတြင္း သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မရႊန္းလဲ့ေဝက တည္ၿငိမ္စြာ ေျပာဆိုသည္။

မိဘမ်ား အေနႏွင့္ ညတြင္းခ်င္း ရရာကားျဖင့္ သူမထံသို႔ အေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။

သူ၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဘာသာစကား တို႔ကိုလည္း သင္ၾကားခြင့္ရရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။

သူ၏ ဘဝရည္မွန္းခ်က္ကား တကၠသိုလ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ေရးပင္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးလို

သည့္ ဆႏၵ။ မိတၳီလာၿမဳိ႕ရွိ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ခြင့္ရရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

သူ၏ ဘဝရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံရန္ လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ အိုးဘိုေထာင္ စာစစ္ဌာနကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ ေျဖဆိုသူ ၁၁ ဦးအနက္ ငါးဦးသည္ ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးက သာမန္ အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အက်ဥ္းေထာင္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူ မ်ားကို ပညာေရးဆုံးခန္းတိုင္ (ဘြဲ႔ရ) သည္ အထိ

ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာၾကားထားသည္။

စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကုိ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား တစ္ပါတည္း ေပးလိုက္သည္ဟု

မႏၲေလး ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္ (အိုးဘိုေထာင္) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခ်ဳိဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

“ဒီလိုလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီထဲမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြ အတြက္လည္း ပိုၿပီးေတာ့ ႀကဳိးစားခ်င္ စိတ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ရႊန္းလဲ့ေဝေၾကာင့္ အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူမ်ား၏ ယုံၾကည္ခ်က္ ပိုမိုခိုင္မာလာေစခဲ့သည္။ “အစ္မလိုပဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြရေအာင္ ႀကဳိးစားမယ္။

သမီးတို႔ အျပင္ေရာက္ရင္လည္း ဆက္သြယ္ေနာ္” ဟု ႏႈတ္ဆက္ စကား ဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္သို႔ နယ္အေဝးမွ လာေရာက္ကာ ပညာရွာေနသူ မ်ားစြာရွိသည္။ ေထာင္အတြင္းမွေန၍ ဂုဏ္ထူးမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္သတင္းက

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရန္ ႀကဳိးစား ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

“ဒီသတင္းေတြ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ား ႀကဳိးစားခဲ့သလဲဆိုၿပီး စိတ္အားတက္ႂကြရတယ္။ အခ်ိန္ရရဲ႕သားနဲ႔ မႀကဳိးစားခဲ့မိတာကို ေနာင္တရတယ္” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္

ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ အထက္ပိုင္း၊ ျမေစတီ ေက်း႐ြာမွေန၍ မႏၲေလးၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ

အေဒၚအိမ္တြင္ ေနထိုင္ကာ အလုပ္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ေနရသူ မညဳိျမက ေျပာဆိုသည္။

ေထာင္ပိုင္ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား၊

ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေထာင္မွ မထြက္ခြာမီ စကားတစ္ခြန္း လက္ေဆာင္ ပါးလိုက္သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရသြားၿပီး ျပင္ပေလာကတြင္ ေကာင္းေရာင္း ေကာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရန္ ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ထပ္မံ ေထာင္က်မည္ဆိုက ရွိထားၿပီးေသာ ျပစ္မႈႏွင့္ေပါင္းကာ ျပစ္ဒဏ္ ပိုမို က်ခံရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အိုးဘိုဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ ေပါင္းသင္ ျမက္ႏုတ္ေနေသာ ေျခခ်င္းခတ္ အျပာရင့္ဝမ္းဆက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ေထာင္တြင္းသို႔ ဝင္သြားၾကၿပီ။

အျဖဴ၊ အစိမ္းဝတ္စုံ ဝတ္ဆင္ထားသူ ငါးဦးသည္လည္း အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ကို ေက်ာခိုင္းကာ ေထာင္ဘူးဝမွ ထြက္ခြာလာၾကသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲနဲ႔ သမီးမိဘေတြကို ဘုရားရွိခိုးတိုင္း ေမတၱာပို႔ပါတယ္။

ေမတၱာေရာင္ျပန္ဟပ္တာလို႔ ခံစားရတယ္” ဟု လက္အုပ္ခ်ီထားသည့္ ႐ႊန္းလဲ့ေဝက ေျပာသည္။

မရႊန္းလဲ့ေဝ၏ ၿပံဳးေရာင္သန္းေနသည့္ မ်က္ဝန္းမ်ားက ၀မ္းနည္းသည့္ အရိပ္အေရာင္ ေျပာင္းသြားၿပီး “တကယ္ဆို သမီးေပ်ာ္ရမွာ။ ဝမ္းလည္းနည္းတယ္။

စာသင္ေပးခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကေတာ့ လြတ္သြားတယ္။ စာသင္ေပးတဲ့ ဆရာမေတြကေတာ့ မလြတ္ေသးဘူး။

သူတို႔က ႏွစ္ရွည္က်တာေတြ” ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။

=========================
Credit myanmar load

[မန္တလေးတောင် အနောက်ဘက်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်ရှိ ပြစ်မှု ကျခံနေရသူများကို ထိန်းသိမ်းရာ အိုးဘိုထောင်သည် နာမည်ဆိုး သတင်းဆိုးများဖြင့် ကျော်ကြားသော နေ

ရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သည် အိုးဘိုထောင်အတွက် ဂုဏ်တက်စရာ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။

အိုးဘိုထောင်၏ ပထမဆုံး ထောင်တွင်း စာစစ်ဌာနမှ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကို ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်သူငါးဦးထိ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး မရွှန်းလဲ့ဝေသည် ထိုငါးဦးထဲ

တွင် တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီး အကျဉ်းသူ ဖြစ်သည်။ အိုးဘိုထောင်မှ စတင်လာ

သည့် သူ၏ အနိမ့်အမြင့် အဆိုး၊ အကောင်း အလှည့်အပြောင်း ဘဝခရီးကို ဆောင်းပါးရေးသူက ပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ (အယ်ဒီတာ)]

အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ရွှေကူသူ မရွှန်းလဲ့ဝေသည် လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်က မထင်မှတ်ဘဲ အိုးဘို ထောင်တွင် အကျဉ်းကျခဲ့သည်။

သို့သော် သူ၏ ပြင်းပြသော စိတ်ဆန္ဒများက သူ၏ ပြစ်ဒဏ်များကို ဖယ်ရှားကာ ထောင်တံခါးကို တွန်းဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့ကား သြဂုတ်လ ရ ရက်နေ့။

မန္တလေးမြို့ အိုးဘိုအကျဉ်းထောင် အဝင်ဝ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်တွင် အပြာရင့်ရော

င်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ခြေချင်းခတ် ခံထားရသည့် လူတစ်စု ပေါင်းသင် မြက်နုတ်နေကြသည်။

ထိုသူများသည် ပြစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် အကျဉ်းကျ ခံနေရသူများလည်း ဖြစ်သည်။

ထိုသူတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဆ

ယ်ကျော်သက် အရွယ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ငါးဦးကမူ ပြုံးရွှင်သော မျက်နှာများဖြင့် အကျဉ်း ထောင်ပေါက်ဝက ထွက်လာကြသည်။

ထိုသူများသည် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်လမှ ခုနစ်နှစ်အထိ ကျခံရန် ကျန်ရှိနေသေးသူများ ြ

ဖစ်သော်လည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသူများပင်။

အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံဖြင့် ထွက်လာသည့် ငါးဦးမှာ သြဂုတ်လ ရ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခွင့် ရခဲ့သူများ ဖြစ်သ

ည်။ ထိုငါးဦးသည် ၂၀၁၆- ၁၇ ပညာသင်နှစ်၏ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးကိုယ်စီဖြင့် အောင်မြင် ခဲ့ကြသူများလည်း ဖြစ်သည်။

ထိုထဲတွင် အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်ရှိ မရွှန်းလဲ့ဝေက ပထဝီဝင်၊ သမိုင်း၊ ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်များကို ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

“ဒါ အိပ်မက်လားတောင် ထင်တယ်။ သမီးကို စနေကြတယ်ပဲ မှတ်နေတာ” ဟု မရွှန်းလဲ့ဝေက ဆိုသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခွင့် ရခြင်းကို အံ့သြဝမ်းသာ ဖြစ်နေဟန် ဖြင့် သူက ပြောဆိုနေခြင်းပင်။

မရွှန်းလဲ့ဝေသည် ကချင်ပြည်နယ် ရွှေကူမြို့ရှိ ကျေးရွာလေး တစ်ရွာမှဖြစ်ပြီ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း မူးယစ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရာမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း

မန္တလေး အိုးဘို အကျဉ်းထောင်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

မန္တလေး အိုးဘို အကျဉ်းထောင်တွင် ၁၄ လ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုခဲ့ရာ၌ ဂုဏ်ထူး သုံးခုဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်သို့ ရောက်ချိန်ကစ၍ စာကိုသာ ဦးစားပေး ကျက်မှတ်ခဲ့သောေြ

ကာင့် လူမများသည့် အဆောင်ဘက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်ဟု ထောင်အတွင်း နေထိုင်ခဲ့ရသည့် အခြေအနေကို ပြောပြသည်။

“ရောက်ကတည်းက စာချည်းပဲ ကျက်နေခဲ့တာ။ သမီးတို့က ထောင်ထဲမှာ အလုပ်ကြမ်း မလုပ်ရပါဘူး။ စာကျက်ဖို့ အလုပ်ပဲရှိတယ်” ဟု ဆိုသည်။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းကို ဇွန်လအတွင်းက ထုတ်ြ

ပန်ခဲ့ရာ စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးချိန်တွင် အိုးဘို အကျဉ်းထောင်ရှိ အကျဉ်းဦးစီး ဌာနရုံးတွင် အကူစာရေးအဖြစ် လုပ်ခွင့်ရခဲ့သည်။

သြဂုတ်လ ရ ရက်နေ့ နံနက် ရ နာရီအချိန်တွင် အိုးဘို အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက “နင်လွတ်ပြီ။ နင်လွတ်ပြီ” ဟု တုန်ရီနေသောလေသံဖြင့် ပြောချိန်တွင် မယုံခဲ့။

“မယုံပါဘူး၊ သမီးကို နောက်နေကြတာမို့လား” ဟု မယုံသင်္ကာဖြင့် ဘေးနားက အကျဉ်းဦးစီး အရာရှိများကို အဆောတလျင် မေးမြန်းမိခဲ့ရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။

အကျဉ်းဦးစီး အရာရှိ ကိုယ်တိုင် မိဘများထံသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးခဲ့သောကြောင့်သာ အမှန်တကယ် လွတ်မြောက်ပြီ ဆိုခြင်းကို ယုံကြည် သွားခဲ့သ

ည်။ မိဘများနှင့် ဖုန်းပြောခွင့်ရချိန်တွင် မျက်ရည် မဆည်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ရွှန်းလဲ့ေ

ဝက ပြန်ပြောင်း ပြောပြသည်။ ဤအချိန်တွင် ကျသည့်မျက်ရည်က ပီတိမျက်ရည်ဟု ဆိုရမည်။

ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်၊ ရွှေကူမြို့ရှိ ကျေးရွာလေး တစ်ရွာတွင် နေသော ရွှန်းလဲ့ဝေ၏ မိဘများ၏ လက်ငုတ် လက်ရင်းမှာ တောင်သူများ ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး ပြည့်

စုံသည့် အသိုင်းအဝိုင်းက မဟုတ်သေကြောင့် မိဘများက ိုကူညီရင်း ပညာရှာဖွေခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲဖြင့် ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မိဘများအနေနှင့် စီး

ပွားရေး မပြေလည်သောကြောင့် ကျောင်း ၂ နှစ်နားကာ ကြံုရာအလုပ် လုပ်ကိုင်ရင်း မိဘများကို ကူညီခဲ့ရသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို အပြင်ဖြေဖြင့် ဖြေဆိုခွင့် ရရန် ကြိုးစားမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ရွာနီးစပ်က ကုန်စုံဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့သည်။

ကံအကြောင်း မလှစွာဖြင့် အလုပ်ဝင်ခဲ့သည့်ဆိုင်က မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချသည့်ဆိုင်

ဖြစ်နေခဲ့သည်။ အလုပ်ဝင်ပြီး ငါးရက်အကြာတွင် မူးယစ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ ပြစ်ဒဏ်က ဆယ်နှစ်။

ရွှေကူမြို့နယ် အချုပ်ခန်းတွင် ရှစ်လကြာ ချုပ်နှောင် ခံခဲ့ရပြီး မန္တလေး အိုးဘိုထောင်သို့ လွှဲပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။

အိုးဘို ထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၄ လ ကျခံ ခဲ့ရသောကြောင့် သူ၏ ငယ်ရွယ်ပျိုမျစ်သည့် ဘဝအချိန် အချို့ အကျဉ်းထောင်တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။

“မိဘတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုကို ဖြေသိမ့်ပေးချင်တယ်။ သမီးရဲ့ အောင်မြင်မှု ဆိုတာလေးအတွက် ကြိုးစားခဲ့တယ်” ဟု ထောင်ကျစဉ်ကာလအတွင်း သူ၏ ရည်မှန်းချက်များကို မရွှန်းလဲ့ဝေက တည်ငြိမ်စွာ ပြောဆိုသည်။

မိဘများ အနေနှင့် ညတွင်းချင်း ရရာကားဖြင့် သူမထံသို့ အရောက်လာခဲ့ကြသည်။

သူ၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက် များအတွက် ကွန်ပျူတာ၊ ဘာသာစကား တို့ကိုလည်း သင်ကြားခွင့်ရရန် ဆန္ဒရှိနေသည်။

သူ၏ ဘဝရည်မှန်းချက်ကား တက္ကသိုလ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ဖြစ်ရေးပင်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပညာသင်ကြားပေးပြီး မြေတောင်မြှောက် ပျိုးထောင် ပေးလို

သည့် ဆန္ဒ။ မိတ္ထီလာမြို့ရှိ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ခွင့်ရရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

သူ၏ ဘဝရည်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံရန် လက်တစ်ကမ်းတွင် ရှိနေသည်။

မန္တလေးမြို့ရှိ အိုးဘိုထောင် စာစစ်ဌာနကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်

ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာတွင် ဖြေဆိုသူ ၁၁ ဦးအနက် ငါးဦးသည် ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးက သာမန် အဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါ အကျဉ်းထောင်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်သူ များကို ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် (ဘွဲ့ရ) သည် အထိ

ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု မန္တလေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းကျော်ဇောက ပြောကြားထားသည်။

စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကို အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၏ ချီးမြှင့်ငွေများ တစ်ပါတည်း ပေးလိုက်သည်ဟု

မန္တလေး ဗဟို အကျဉ်းထောင် (အိုးဘိုထောင်) ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးချိုဝင်းထွန်းက ဆိုသည်။

“ဒီလိုလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဒီထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ အတွက်လည်း ပိုပြီးတော့ ကြိုးစားချင် စိတ်တွေ ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ရွှန်းလဲ့ဝေကြောင့် အကျဉ်းသား အကျဉ်းသူများ၏ ယုံကြည်ချက် ပိုမိုခိုင်မာလာစေခဲ့သည်။ “အစ်မလိုပဲ အောင်မြင်မှုတွေရအောင် ကြိုးစားမယ်။

သမီးတို့ အပြင်ရောက်ရင်လည်း ဆက်သွယ်နော်” ဟု နှုတ်ဆက် စကား ဆိုသည်။

မန္တလေးမြို့တော်သို့ နယ်အဝေးမှ လာရောက်ကာ ပညာရှာနေသူ များစွာရှိသည်။ ထောင်အတွင်းမှနေ၍ ဂုဏ်ထူးများဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည့်သတင်းက

ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရန် ကြိုးစား နေသည့် ကျောင်းသားများအတွက် အင်အားတစ်ရပ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။

“ဒီသတင်းတွေ့တော့ ဘယ်လိုများ ကြိုးစားခဲ့သလဲဆိုပြီး စိတ်အားတက်ကြွရတယ်။ အချိန်ရရဲ့သားနဲ့ မကြိုးစားခဲ့မိတာကို နောင်တရတယ်” ဟု ကချင်ပြည်နယ်

ဗန်းမော်ခရိုင် အထက်ပိုင်း၊ မြစေတီ ကျေးရွာမှနေ၍ မန္တလေးမြို့တွင် နေထိုင်သော

အဒေါ်အိမ်တွင် နေထိုင်ကာ အလုပ်တစ်ဖက်ဖြင့် ကျောင်းတက်နေရသူ မညိုမြက ပြောဆိုသည်။

ထောင်ပိုင်နှင့် အကျဉ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သော ဂုဏ်ထူးရ ကျောင်းသား၊

ကျောင်းသူများကို ထောင်မှ မထွက်ခွာမီ စကားတစ်ခွန်း လက်ဆောင် ပါးလိုက်သည်။

လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရသွားပြီး ပြင်ပလောကတွင် ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရန် ဖြစ်သည်။

ပြစ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ထပ်မံ ထောင်ကျမည်ဆိုက ရှိထားပြီးသော ပြစ်မှုနှင့်ပေါင်းကာ ပြစ်ဒဏ် ပိုမို ကျခံရမည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

အိုးဘိုဗဟိုအကျဉ်းထောင်ရှေ့ ပေါင်းသင် မြက်နုတ်နေသော ခြေချင်းခတ် အပြာရင့်ဝမ်းဆက်နှင့် အမျိုးသားများ ထောင်တွင်းသို့ ဝင်သွားကြပြီ။

အဖြူ၊ အစိမ်းဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသူ ငါးဦးသည်လည်း အိုးဘို အကျဉ်းထောင်ကို ကျောခိုင်းကာ ထောင်ဘူးဝမှ ထွက်ခွာလာကြသည်။

“နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့ သမီးမိဘတွေကို ဘုရားရှိခိုးတိုင်း မေတ္တာပို့ပါတယ်။

မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်တာလို့ ခံစားရတယ်” ဟု လက်အုပ်ချီထားသည့် ရွှန်းလဲ့ဝေက ပြောသည်။

မရွှန်းလဲ့ဝေ၏ ပြံုးရောင်သန်းနေသည့် မျက်ဝန်းများက ၀မ်းနည်းသည့် အရိပ်အရောင် ပြောင်းသွားပြီး “တကယ်ဆို သမီးပျော်ရမှာ။ ဝမ်းလည်းနည်းတယ်။

စာသင်ပေးခံရတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကတော့ လွတ်သွားတယ်။ စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာမတွေကတော့ မလွတ်သေးဘူး။

သူတို့က နှစ်ရှည်ကျတာတွေ” ဟု ပြောဆိုလိုက်သည်။