အခက္အခဲမရွိဘူးဆိုတာ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲပါပဲ

NO-1(ပံုျပင္)

တခါကၾကြက္တစ္ေကာင္ဟာ သြားရင္းလာရင္းနဲ႔ မေတာ္တဆ

ဆန္အျပည့္ရိွတဲ႔ဆန္အိုးထဲကိုျပဳတ္က်သြားတယ္တဲ႔ေပ်ာ္တာေပါ့

ဒီလိုနဲ႔ စားရင္း စားရင္းနဲ႔ စားစရာဆန္ကုန္တဲ႔အခ်ိန္မွာမွ

သူဟာအျပင္ကိုမထြက္နိုင္ေတာ့တဲ႔ သူ႕အေနအထားကိုသတိျပဳမိေတာ့သတဲ႔….

NO.2(သင္ခန္းစာ)

-ဘဝမွာေထာင္ေခ်ာက္တမ်ိဳးရိွတယ္(သက္သာျခင္း)တဲ႔

-ကိုယ္အပင္ပန္းခံႀကိဳးစားရုန္းကန္နိုင္တဲ႔အခ်ိန္ေတြ/အေျခအေနေတြမွာ(သက္သာျခင္း)

ကိုမေရြးျခယ္မိပါေစနဲ႔တဲ႔

-အခက္အခဲမရိွဘူးဆိုတာဟာ အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲပါပဲတဲ႔

-ကိုယ္ကႀကိဳးစားရုန္းကန္ခ်င္စိတ္မရိွဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို

ဖ်က္ဆီးဝါးမ်ိဳ ပစ္လိုက္မဲ႔ အႏၲရာယ္နဲ႔အခက္အခဲေတြ

တခ်ိန္လံုးဝိုင္းရံေနတာကို သတိထားပါတဲ႔

-မိမိဘဝကိုလက္ရိွအတိုင္းဆက္သြားဖို႔က လြယ္ကူေကာင္းလြယ္ကူနိုင္ပါလိမ့္မယ္

တိုးတက္ဖို႔ကေတာ့အလြန္ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္တဲ႔ခင္ဗ်ား

Credit;ညီထြန္း