အသက္ ၇၉ နွစ္ေရာက္မွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အဖြား

ပညာလို အိုသည္မရိွ ဆိုတဲ့ စကားေတာင္ ရိွေသးတယ္မလား ဘယ္ေတာ့မွ ပညာေရးမွာ ေနာက္က်တယ္ ဆိုတာ မရိွပါဘူးေလ။

ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ အဖြားအိုဟာ အသက္ ၇၉ နွစ္ေရာက္မွ အထက္တန္းအဆင့္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြားဟာ အထက္တန္း စာေမးပြဲကို အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျဖခဲ့ေပမယ့္ ခုမွသူမရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဝသြားတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႔က ဒီအသက္အရြယ္ ေရာက္မွ စာေမးပြဲ ေျဖတာကို ေလွာင္ေျပာင္ၾကတာေတြ ရိွေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဖြားကို အားေပးၾကပါတယ္။ အဖြားအေနနဲ႔ကေတာ့ ၇၉ နွစ္မွာ စာေမးပြဲေအာင္တာဟာ တကယ့္္ကို အဖိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ိဳး ရေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။